اخبار و اعلانات

 

دریافت اعتبار علمی - پژوهشی نشریه مطالعات فهم حدیث از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
1396-01-16

دوفصلنامه مطالعات فهم حدیث، موفق به دریافت اعتبار علمی - پژوهشی از سوی دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری در تاریخ 14 فروردین ماه سال 1396 شد.

این دوفصلنامه از زمستان سال 1393 فعالیت خود را آغاز نموده و تا کنون سه شماره به چاپ رسانده است.
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب